نمایش یک نتیجه

اگریکل آهن

Agrichel Fe

EDTA Fe

کود کلاته اگریکل آهن، افزایش دهنده فتوسنتز و نهایتاً عملکرد

شرکت تولید کننده : Mash chemical بلژیک 
نحوه مصرف : محلولپاشی
بسته‌بندی : 1 کیلوگرمی

آهن اگرچه در ساختار کلروفیل وجود ندارد ولی در سنتز آن و بالطبع در فتوسنتز و تنفس گیاهان نقش مهمی بر عهده دارد. بنابراین تأمين این عنصر به دلیل نقش بسزایی که در بسیاری از فعالیت­های بیوشیمایی دارد، يکي از ضروريات اصلی در تمام گياهان است. علائم کمبود آهن در اغلب گیاهان به دلیل غیر پویا بودن آن ابتدا در برگ‌هاي جوان و در قسمت‌هاي بالايي ساقه مشاهده می­گردد. این کمبود موجب زرد شدن برگ­ها شده ولي رگبرگ­ها تغییری نکرده و همچنان سبز باقي مي‌مانند. در نهایت فقر شديد آهن به توقف رشد گیاه منجر می‌گردد. اشاره به این نکته الزامی است که افزايش pH و مصرف بالای کودهای فسفره مانع از جذب عنصر آهن می ­شوند.