نمایش یک نتیجه

کوپراکسی کلراید (۳۵ % دبلیو پی)

Copper Oxycloride (35% WP)

قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی

Contact Fungicide & Bactericide With Protective Action

نام تجاری:  کوپراكسي کلراید  Copper oxychloride

دوره کارنس:  14 روز

معرفی:  این قارچکش در بازار با نام تجاری کوپراكسي کلراید ( Copper oxychloride(WP35% موجود است. كوپراكسي كلرايد قارچكش و باكتري كش از گروه تركيبات مسي بوده كه بصورت پودر قابل اختلاط با آب (WP35%) جهت كنترل طيف وسيعي از پاتوژنها استفاده مي‌شود. اين تركيب در آب و حلالهاي آلي به مقدار كم حل مي‌شود ولي در اسيدهاي قوي معدني با توليد نمك حل مي‌شود. در محیطهای خنثی بسیار پایدار است. كوپراكسي كلرايد براي پستانداران و انسان سميت ضعيفي داشته و براي زنبور عسل و ماهيها نیز بی خطرمی باشد.