نمایش یک نتیجه

دی آمونیوم فسفات

Diammonium Phosphate

N
P

افزایش ریشه زایی و رشد در ابتدای فصل با کود مونوپتاسیم فسفات

شرکت تولید کننده : Mash chemical بلژیک
نحوه مصرف :آبیاری، محلولپاشی
بسته‌بندی : 25 کیلوگرمی


استفاده از این ترکیب باعث افزایش رشد و توسعه ریشه، ساقه، برگ­ها و گل­ انگیزی شده و به طبع آن افزایش فتوسنتز و سرعت رشد بالای محصول را به دنبال دارد. ضمن اینکه امکان جذب عناصر ریزمغذی در خاک را افزایش می دهد.