نمایش یک نتیجه

دیکلرووس (۵۰ % ئی سی)

Dichlorvos (50% EC)

حشره کش با اثر تماسی، گوارشی، تدخینی و نفوذی

Insecticide With Contact, Stomach & Fumigant Action

نام تجاری:  ددواپ  Dedevap

دوره کارنس:  25 روز

معرفی: دی کلرووس حشره كشی از گروه تركيبات ارگانوفسفره (مشتقات اسيدفسفريك) است، كه بصورت غير سيستميك، با اثر تماسی، گوارشی، تنفسی (تدخينی) و نفوذی به فرم امولسيون (%EC50) فرموله می شود. ميزان حلاليت اين تركيب در آب در دمای 25 درجه سانتيگراد حدود يك درصد است.دی کلرووس در محيط مرطوب هيدروليز شده و توليد اسيد فسفريك می كند. نیمه عمر(DT50) اين تركيب در دمای 25 درجه سانتيگراد و pH:8 ،سه روز (36 ساعت) است. دی کلرووس در آب و محيطهای اسيدی به تدريج ولي در محيطهای قليايی بسرعت هيدروليز مي‌شود. تكنيكال اين تركيب روی آهن خورندگي دارد ولی فولاد، آلومينيم و نيكل بدون وجود آب مقاومند. از نظر تماس پوستی و گوارشی سميت بالايی دارد، همچنين اين سم براي حشرات مفيد و زنبور عسل خطرناك است.