نمایش یک نتیجه

آمینو اسید

Amino Acids

Crude Ash N Amino Acids

بهبود طعم، اندازه و بازارپسندی محصول با آمینو اسید

شرکت تولید کننده :Mash chemical بلژیک 
نحوه مصرف :محلولپاشی، همراه با آب آبیاری
بسته‌بندی : 1 کیلوگرمی

استفاده از این آمینواسید با 17 نوع مختلف اسید آمینه و دیگر ترکیبات خاص دارای مزایای فراوانی می­باشد که از آن جمله می­توان به افزايش توانايي فتوسنتز و ميزان سبزینه، سنتز پروتئین، بهبود طعم، اندازه و بازارپسندی میوه، افزایش رنگ­پذیری و توانایی بیشتر گیاه در غلبه بر انواع استرس­های محیطی اشاره کرد. اسیدهای آمینه همچنین باعث تنظیم فعالیت‌های هورمونی و تعادل فعالیت‌های رویشی و زایشی گیاه شده و گیاه را چندین مرحله جلوتر می برد. از طرف دیگر وجود آمينو اسيدها در خاك مي­تواند باعث تقويت فون میکروارگانیسم های خاك شده، همچنين بهبود ساختمان و حاصلخيزي خاك را به دنبال دارد. این ترکیب را می­توان در کشت­های ارگانیک استفاده کرد.