نمایش دادن همه 6 نتیجه

بنتازون (۴۸ % اس ال)

Bentazone (48% SL)

علف کش تماسی و انتخابی

Contact & Selective Herbicide

نام تجاری:  بازاگران  Basagran

دوره کارنس:

معرفی: اين علف کش در بازار با نام تجاري بازاگران BASAGRAN 48%SL وجود دارد. بنتازون علف کشي است از گروه بنزوتياديازينون که داراي خاصيت تماسي و انتخابي بوده و جهت کنترل علفهاي هرز پهن برگ يکساله و چند ساله و خانواده اويار سلام در مزارع سويا، لوبيا، نخودفرنگي، شبدر، يونجه، ذرت، گندم، جو و برنج مصرف می گردد. بنتازون به سرعت تجزیه شده و ميزان باقيمانده این سم در محصولات سمپاشي شده کمتر از 0/005 ppm است. نيمه عمر بنتازون در شاليزار 38 روز است. جابه جايي اين سم در خاک به کندي بوده و بسته به نوع خاک متفاوت است و حداکثر به يک سانتيمتر زير سطح خاک مي رسد. برای ماهیان سمیتی ندارد.ميزان حلاليت اين ترکيب در دماي 25 درجه سانتيگراد 0/13 ميلي گرم در يک ليتر آب و در دماي 20 درجه سانتيگراد، 69 گرم در يک ليتر زايلن، 73 گرم در يک ليتر استون، 5/6 گرم در يک ليتران هگزان و 920 گرم در يک ليتر کلروفورم مي باشد.

پاراکوات (۲۰ % اس ال)

Paraquat (20% SL)

علف کش تماسی و عمومی

Contact & Non- selective Herbicide

نام تجاری:  گراماکسون  Gramaxon

دوره کارنس:  7 تا 10 روز

معرفی: پاراکوات علف كش تماسي و غير انتخابي از گروه بي پيريديلها بوده كه براي كنترل علفهاي هرز يكساله استفاده مي شود.پاراکوات بصورت فرمولاسيون محلول قابل حل در آب (SL20%) بوده كه در تماس با خاك به سرعت بي اثر و غير فعال مي شود. اين تركيب در الكل به مقدار کم ولی در آب بخوبي حل شده و در حالت محلول توسط نور ماوراي بنفش تجزيه مي شود. همچنين در دماي 300 درجه سانتيگراد تجزيه مي شود. در گياه احتمالا در اتم نيتروژن دمتيلاسيون ايجاد شده و موجب گسستگي حلقه در ساختمان شيميايي مي شود.

توفوردی + ام سی پی آ (۶۷.۵ % اس ال)

2,4-D+MCPA (67/5% SL)

علف کش سیستمیک، انتخابی و هورمونی

Systemic, Selective & Hormone – type Herbicide

نام تجاری:  یو46کمبی   U 46 Combi

دوره کارنس:  7 تا 10 روز

معرفی: این علف کش در بازار با نام تجاری یو46کمبی فلوید U 46 combi fluid 67.5% SL – وجود دارد. توفوردی+ ام سی پی آ علف کشی است هورمونی، انتخابی و سیستمیک که دارای 360 گرم توفوردی و 315 گرم ام سی پی آ بصورت نمک آمینه در هر لیتر می باشد. این علف کش بصورت پس از رویش علفهای هرز پهن برگ در مزارع گندم و جو مصرف می گردد و بسرعت از طریق ریشه و برگ جذب شده و در گیاه منتقل می شود. همچنین بصورت یک جلوگیری کننده از رشد از طریق تأثیر در فعالیت اکسین وایجاد اختلال در تنفس و رشد ، علفهای هرز را از بین می برد. توفوردی+ ام سی پ آ پس از 4-1 هفته در اثر رطوبت و درجه حرارت خاک تجزیه شده و اثری از آن باقی نمی ماند. علیرغم اینکه این علف کش برای ماهیها سمی نیست از ریختن بقایای این سم در آبهای جاری و زیرزمینی خودداری نمائید. این سم برای زنبور عسل سمی نیست.

گلایفوزیت (۴۱ % اس ال)

Glyphosate (41% SL)

علف کش سیستمیک وعمومی

Systemic & Non-selective Herbicide

نام تجاری:  رانداپ Roundup

دوره کارنس:  7 تا 10 روز

معرفی: گلایفوزیت علفکشی است از گروه اسید فسفونیک که برای کنترل گیاهان هرز یکساله و چند ساله در باغات و زمینهای زراعی و غیر زراعی استفاده می‌شود. این ترکیب در خاک توسط میکروارگانیزم ها تجزیه شده و در صورت تماس با خاک به سرعت خواص خود را از دست می‌دهد.

متری بوزین (۷۰ % WP)

Metribuzin (70% WP)

علف کش سیستمیک و انتخابی

Systemic & Selective Herbicide

نام تجاری:  سنکور  Sencor 

دوره کارنس:  1 تا 2 ماه

معرفی: این علف کش در بازار با نام تجاری سنکور یافت می­شود. متري بوزين علف كشي از گروه تريازينون با خاصيت سيستميك و انتخابي ، طیف وسیعی از علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ را در بسیاری از محصولات زراعی کنترل می کند. جذب از طریق ریشه و در مواردی توسط برگ­ها می باشد و قابل انتقال در آوندهای چوبی را دارد. گونه­های زراعی خانواده­های شب بو، کدوئیان، کاهو، پیاز، چغندرقند، آفتابگردان، توت­فرنگی، سیب­ زمینی شیرین و توتون نسبت به این علف کش حساس می­باشند. در شرایط هوای خشک و در صورت بالا بودن ماده آلی خاک تاثیر این علفکش کاهش می یابد.

هالوکسی فوپ آر متیل (۱۰/۸ % ئی سی)

Haloxyfop – R Methyl (10.8% EC)

علف کش انتخابی و سیستمیک

Systemic & Selective Herbicide

نام تجاری:  گالانت سوپر Gallant Super

دوره کارنس:

معرفی: این علف کش در بازار با نام تجاری گالانت سوپر ( Gallant Super 10.8% EC ) وجود دارد. هالوکسی فوپ آرمتیل علف کشی از گروه 2و4 آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید است که برای کنترل پس از رویش طیف وسیعی از علفهای هرز نازک برگ یکساله و چند ساله در زراعتهای پهن برگ و باغات به کار می رود و بصورت امولسیون 10/8 % (10.8% EC ) فرموله می شود. این علف کش برای ماهیها و پرندگان سمیت زیادی ندارد.