نمایش یک نتیجه

پروفنوفوس (۵۰ % ئی سی)

Profenofos (50% EC)

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

Non-systemic Insecticide/ Acaricide With Contact & Stomach Action

نام تجاری:  كواكرون 

دوره کارنس:  14 روز

معرفی: پروفنوفوس حشره کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوفسفره است، که با خاصیت تماسی و گوارشی، طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده را در بسیاری از محصولات زراعی به ویژه کرم غوزه روی پنبه و آفات درختان میوه کنترل می کند. پروفنوفوس به فوریت اثر می بخشد، تاثیر آن مدتها دوام می آورد، قوی و گسترده طیف است و با نفوذ به بافت های گیاهی حشراتی مانند مینوز را که درون بافت های گیاهی به سر می برند، کنترل می کند.