نمایش یک نتیجه

تری کلرفن (۸۰ % اس پی)

Trichlorfon (80% SP)

حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

Non-systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

نام تجاری:  دیپترکس  Dipterex

دوره کارنس:  7 روز

معرفی: حشره کشی است از گروه ارگانوفسفره دارای اثر گوارشی قوی، اثر تماسی و تا اندازه ای اثر تدخینی می باشد. این حشره کش غیر سیستمیک و دارای تاثیر ضربه ای و فوری است. این حشره کش مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد. طیف اثر آن وسیع و برای کنترل انواع مختلفی از آفات نظیر لارو پروانه ها، سوسک ها، سن ها، مگس ها و … بکار می رود. از طریق برگ ها و ریشه ها به داخل گیاه نفوذ می کند.