نمایش یک نتیجه

تری سیکلازول (۷۵ % دبلیو پی)

Tricyclazole (75% WP)

قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی

Systemic Fungicide With Protective Action

نام تجاری:  بیم  Beam

دوره کارنس:  14 روز

معرفی:

تری سیکلازول یک قارچ کش سیستمیک است که با نام تجاری بیم نیز در بازار شناخته می شود. این قارچ کش از گروه ردوکتازها بوده و با اثرات کنترلی و حفاظتی از گیاهان مختلف در برابر بیماری های قارچی محافظت می کند. اين سم پس از محلول پاشی توسط برگها و ريشه جذب شده و در کل گیاه پخش می شود و اثرات خود را اعمال می کند. تری سیکلازول برای کنترل و پیشگیری بیماری بلاست در برنج کاربرد گسترده ای دارد و با جلوگیری از سنتز ملانین از نفوذ قارچ های آسیب زا به گیاه جلوگیری می کند.