نمایش یک نتیجه

زلر بی

Zeller B

B Ca

افزایش باروری، تقویت لوله گرده و کاهش ریزش میوه با زلر بی

شرکت تولید کننده : Mash chemical بلژیک 
نحوه مصرف : خاک مصرف
بسته‌بندی :  0/5 و 1 کیلوگرمی


این ترکیب حاوی مقادیر بالای کلسیم و بور و محلول در آب بوده و اسید بوریک خالص موجود در آن در مقایسه با نمک های بور باعث جذب سریع تر و بهتر می شود. استفاده از این ترکیب به صورت محلولپاشی باعث تقویت لوله گرده و پایداری دیواره های سلولی و در نتیجه افزایش باروری گیاه می گردد. بهترین زمان محلولپاشی این محصول میکروگرانوله از ابتدای گلدهی تا رشد حداکثری میوه ها می باشد.