دسته‌بندی نشده

جلوگیری از سرمازدگی گیاهان و درختان میوه

برای جلوگیری از سرمازدگی گیاهان و درختان میوه و افزایش مقاومت گیاهان و درختان میوه به سرما تولید قند زیاد حکم ضد یخ طبیعی را دارد.

کود های شیمیایی، بخصوص ترکیب های دارای ازت بالا باعث تشکیل سلولهای درشت شده و امکان سرمازدگی را افزایش میدهند.

ترکیبات دارای پتاسیم و فسفر (به فرم فسفیت) بالا باعث افزایش مقاومت به سرما زدگی میشوند، همچنین گیاه با شروع فصل سرد شروع به تولید هورمونها ی باز دارنده رشد مثل ABA میکند. که در مرحله اول روزنه ها را میبندد و در مراحل بعدی رشد را کم می کند و قند گیاه را در شیره نگه میدارد تا شیره غلیظ شود و بر اثر سرمای زیاد دچار یخ زدگی نشود.

برخی از هورمون های کاهنده رشد نیز در سرمازدگی اثر دارند

مثل سایکوسل، AMO, ترینوزول ها، پکلوبوترازول، و…همگی در بازار هستند

این موادهمگی، چون باعث کاهش رشد میشوند، بنابراین قند داخل گیاه صرف رشد نمیشود، بلکه صرف افزایش کیفیت میشود، و غلظت شیره گیاه زیاد میشود و مقاومت به سرما زیاد میشود.
کودهای مناسب جهت پیشگیری و افزایش مقاومت گیاه به سرما شامل:
فسفیت پتاسیم ( بیشتر به صورت محلول پاشی)
اسید امینه ها
ریز مغذی ها
جلبک دریایی ( محرک رشد )
میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *